Kategorie: Daně

Daně

S nemovitostmi souvisí 5 druhů daně – a to daň z nabytí nemovitosti, daň z nemovitosti, daň z příjmu, DPH, darovací daň a daň dědická.   Při prodeji nemovitosti je nejdůležitější daň z nabytí nemovitosti. Platí ji kupující ve výši 4 % z prodejní či odhadní ceny ( na základě znaleckého posudku ) podle toho, která je vyšší. Daňové přiznání se

Daň z nabytí nemovitosti

Senátem prošlo zákonné opatření o dani z nabytí nemovitosti. Ta by měla nahradit od listopadu 2016 daň z převodu nemovitosti. Dále by také mělo rušit povinnost k daňovému přiznání přiložit znalecký posudek. Zamítnuto bylo přeložení povinnosti placení této daně na kupujícího. Smluvní strany si nicméně nově mohou zvolit, že poplatníkem daně bude nabyvatel. Sazba zůstává

Daň z nemovitosti

Koupili jste během roku nemovitost? Pak se na Vás vztahuje povinnost podat do konce ledna následujícího roku daňové přiznání. Jakou formou se daňové přiznání podává? Tiskopis včetně všech příloh je k dispozici na finančních úřadech, v elektronické podobě ho najdete také na internetu. Týká se podání daňového přiznání všech majitelů nemovitostí? Nikoliv. Jestliže už jsem podal

Daň z přidané hodnoty u pozemků od 1. 1. 2014

V zákoně o DPH již od 1. 1. 2014 není uveden pojem stavebního pozemku. Nová právní úprava jde jinou cestou, zjednodušeně řečeno, po 1. 1. 2014 bude od DPH osvobozen jen ten pozemek, který je nezastavěn, bez stavebního povolení či souhlasu s provedením ohlášené stavby.   Dodání pozemku je tedy dle ust. § 56

Nový občanský zákoník 2014

Od ledna roku 2014 vstoupil v platnost nový občanský zákoník. Tyto změny přicházejí i v oblasti převodu nemovitostí a v nájemním vztahu. Pojďme se blíže podívat, čeho se týká.   Stavba jako součást pozemku Asi nejvíce diskutovanou změnou je to, že stavba již nebude samostatnou věcí, ale stane se součástí pozemku. Při převodu se tak

Tyto webové stránky jsou momentálně v přestavbě. Řada funkcí je nedostupná nebo jen v testovacím režimu.


Omlouváme se za možné potíže a děkujeme za pochopení