Energetické štítky

Energetické průkazy a štítky budov již od 1. 1. 2013

Na základě novely zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií mají všichni vlastníci nemovitostí, kteří se po tomto datu rozhodnou prodat svůj dům (či ucelenou část = byt) nebo pronajmout, povinnost předložit k nemovitosti vypracovaný energetický průkaz od autorizované osoby. Tato povinnost je již při samotné nabídce nemovitosti v reklamních materiálech a sdělovacích prostředcích na samotném vlastníkovi nemovitosti. V případě porušení těchto povinností se vlastník bytové jednotky vystavuje pokutě ve výši do 50 000,- Kč a vlastník budovy do výše až 100 000,- Kč.

Koho se tato povinnost týká ?

Všech vlastníků nemovitostí rodinných domů, bytových domů a komerčních objektů s celkovou užívanou plochou nad 50 m2 a pouze při prodeji těchto nemovitostí od 1. 1. 2013. Tato povinnost se netýká nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví jako objekty užívané k rekreaci, církevní a náboženské objekty včetně památek. Na tyto objekty se zavedená povinnost nevztahuje.

Pokud se prodává byt, žádá vlastník společenství vlastníků. Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz (od společenství vlastníků jednotek), může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotkou za uplynulé 3 roky. Průkaz platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován.

Úprava se nevztahuje na převod členských práv a povinností v bytovém družstvu, nicméně bytové družstvo si bude muset energetický průkaz také nechat zpracovat od ledna 2016. Existující budovy mají získávat štítky postupně od roku 2015 do roku 2019 dle velikosti tzv. energeticky vztažné plochy. Nárůst administrativních a investičních nákladů odhadovaný až na 12 % má být vyvážen očekávanými úsporami energie.

Nečekejte na konec roku, jsme připraveni Vám pomoci. Cena za průkaz pro rodinný dům – 5400 Kč včetně DPH.

Více informací a případná konzultace zdarma !
Další informace zde http://www.remax-czech.cz/prukaz-energeticke-narocnosti-budov

 

 

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

V této chvíli probíhá přestavba webu. Z tohoto důvodu je nyní řada funkcí nedostupných nebo jen v testovacím režimu.Rádi Vás tu opět přivítáme v novém a vylepšeném prostředí od 15.11.2017