Kategorie: Nákup nemovitosti

ÚZEMNÍ / REGULAČNÍ PLÁN

Územní plán a regulační plán určují zásady organizace území, stanovují, kde lze stavět, podmínky pro výstavbu a jiné využití území, koordinují výstavbu apod.   Při pořizování územních plánů a regulačních plánů je účast veřejnosti zajištěna stavebním zákonem při všech fázích jejich projednávání. Pořizovatel je povinen veřejnou vyhláškou oznámit místo a den projednávání návrhu zadání

Daně

S nemovitostmi souvisí 5 druhů daně – a to daň z nabytí nemovitosti, daň z nemovitosti, daň z příjmu, DPH, darovací daň a daň dědická.   Při prodeji nemovitosti je nejdůležitější daň z nabytí nemovitosti. Platí ji kupující ve výši 4 % z prodejní či odhadní ceny ( na základě znaleckého posudku ) podle toho, která je vyšší. Daňové přiznání se

Nadešel konec 100% hypotečních úvěrů

Od 1.10.2016 tu máme konec 100% hypotečních úvěrů tzn. hypoték, u kterých je kupní či odhadní cena rovna výše hypotéky. Česká národní banka přišla ve své zprávě o finanční stabilitě s prohlášením, aby banky omezily poskytování 100% hypoték ( 100% LTV) do října tohoto roku, což se stalo skutečností a nyní je maximálně možné

Daň z nabytí nemovitosti

Senátem prošlo zákonné opatření o dani z nabytí nemovitosti. Ta by měla nahradit od listopadu 2016 daň z převodu nemovitosti. Dále by také mělo rušit povinnost k daňovému přiznání přiložit znalecký posudek. Zamítnuto bylo přeložení povinnosti placení této daně na kupujícího. Smluvní strany si nicméně nově mohou zvolit, že poplatníkem daně bude nabyvatel. Sazba zůstává

Daň z nemovitosti

Koupili jste během roku nemovitost? Pak se na Vás vztahuje povinnost podat do konce ledna následujícího roku daňové přiznání. Jakou formou se daňové přiznání podává? Tiskopis včetně všech příloh je k dispozici na finančních úřadech, v elektronické podobě ho najdete také na internetu. Týká se podání daňového přiznání všech majitelů nemovitostí? Nikoliv. Jestliže už jsem podal

Tyto webové stránky jsou momentálně v přestavbě. Řada funkcí je nedostupná nebo jen v testovacím režimu.


Omlouváme se za možné potíže a děkujeme za pochopení