Kategorie: Realitní rádce

Stěhování

Trvalý pobyt Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním. Hlášení trvalého pobytu V případě změny je třeba hlásit místo trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

Daň z nemovitosti

Koupili jste během roku nemovitost? Pak se na Vás vztahuje povinnost podat do konce ledna následujícího roku daňové přiznání. Jakou formou se daňové přiznání podává? Tiskopis včetně všech příloh je k dispozici na finančních úřadech, v elektronické podobě ho najdete také na internetu. Týká se podání daňového přiznání všech majitelů nemovitostí? Nikoliv. Jestliže už jsem podal

Hypoteční minimum aneb, co je dobré vědět o hypotéce

Podle Zákona o dluhopisech č. 190/2004 Sb. je hypotéka úvěrem, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční dnem vzniku právních účinků zástavního práva.   Co vše je potřeba vědět o hypotéce kdo může získat hypoteční úvěr? podmínky poskytnutí hypotečního úvěru objekt úvěru účel úvěru zástavní právo

Daň z přidané hodnoty u pozemků od 1. 1. 2014

V zákoně o DPH již od 1. 1. 2014 není uveden pojem stavebního pozemku. Nová právní úprava jde jinou cestou, zjednodušeně řečeno, po 1. 1. 2014 bude od DPH osvobozen jen ten pozemek, který je nezastavěn, bez stavebního povolení či souhlasu s provedením ohlášené stavby.   Dodání pozemku je tedy dle ust. § 56

Nový občanský zákoník 2014

Od ledna roku 2014 vstoupil v platnost nový občanský zákoník. Tyto změny přicházejí i v oblasti převodu nemovitostí a v nájemním vztahu. Pojďme se blíže podívat, čeho se týká.   Stavba jako součást pozemku Asi nejvíce diskutovanou změnou je to, že stavba již nebude samostatnou věcí, ale stane se součástí pozemku. Při převodu se tak

Tyto webové stránky jsou momentálně v přestavbě. Řada funkcí je nedostupná nebo jen v testovacím režimu.


Omlouváme se za možné potíže a děkujeme za pochopení