Zelena usporamJak získat dotace z programu Nová zelená úsporám?

Příjem žádostí programu Nová zelená úsporám již odstartoval a domácnosti si tak mohou během 7 let sáhnout celkem na 27 miliard korun. Jde o tzv. kontinuální výzvu zveřejněnou Ministerstvem životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR, v rámci které bude možné žádat o dotace až do roku 2021.  Pro letošní rok je připraveno 250 miliónů korun, v příštím roce bude k dispozici 2,85 miliardy korun. Velikou novinkou programu je zcela nová podpora malých fotovoltaických systémů. Z programu bude možné nově získat dotaci na instalaci fotovoltaických systémů pro přípravu teplé vody a instalaci malých fotovoltaických elektráren určených pro výrobu elektřiny k přímé spotřebě v domácnostech. Na systém bude možné získat až 100 tisíc korun.

 

Pro koho je výzva určena

Aktuální výzva je určena majitelům rodinných domů, kteří chtějí získat dotaci na výměnu oken, dveří, zateplení domu, výměnu elektrického zdroje tepla za tepelné čerpadlo či solární systémy. Podporována je i výstavba domů s velmi nízkou energetickou náročností. Stejně jako v minulých výzvách platí, že výše dotace se odvíjí od dosažených energetických úspor a ve výsledku může uhradit až 50 % celkových výdajů.

 

Změny v programu v kombinaci s kotlíkovou dotací

Současně nová výzva přináší několik změn, které se týkají zejména výměny neekologických zdrojů vytápění. Na ty lze získat výhodnější podporu přímo z tzv. kotlíkových dotací Operačního programu Životní prostředí, a proto byla tato opatření v programu Nová zelená úsporám omezena. I tak ale stále zůstává zachována podpora výměny elektrických zdrojů za účinná tepelná čerpadla, instalace termických a nově i fotovoltaických solárních systémů a instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.

 

Kdy žádost podat

Stejně jako v minulých výzvách Nové zelené úsporám je možné zažádat o dotaci před, v průběhu i po dokončení realizace podporovaných opatření.

Žádosti přijímá Státní fond životního prostředí ČR již od 22. října 2015. Podání žádosti je rychlé a snadné – stačí vyplnit elektronický formulář na internetových stránkách Nová zelená úsporám. Žadatelům, kteří nemají přístup k internetu, mohou s podáním elektronické žádosti pomoci naši zkušení makléři. V obou případech je však nutný také vytištěný, vyplněný a podepsaný formulář žádosti o dotaci, který je potřeba spolu s dalšími předepsanými přílohami zaslat nebo osobně doručit do 5 dnů na příslušné krajské pracoviště SFŽP ČR. K této žádosti musí zájemce o dotaci také přiložit projektovou dokumentaci navrhovaných opatření a energetické hodnocení.

Program Zelená úsporám byl vyhlášen poprvé v roce 2009 a v rámci rodinných a bytových domů bylo již žadatelům proplaceno 74 024 žádostí v celkové hodnotě přes 20 miliard korun.

 

Ohledně dotací se obraťte na nás, zkušené makléře, kteří vědí,  jak na to.

Kontinuální výzva v kostce

  • Kontinuální výzva – není omezena lhůtou pro podání žádosti o dotaci, ale dobou trvání programu Nová zelená úsporám, tedy datem 31. 12. 2021.
  • Nově je možné získat příspěvek na solární fotovoltaické systémy a na samostatnou instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.
  • Možnost kombinace programu Nová zelená úsporám a tzv. kotlíkových dotací podporovaných v rámci Operačního programu Životní prostředí.
  • Výše dotace až 50 % z celkových způsobilých výdajů, max. výše podpory 5 mil. Kč.
  • Rychlá administrace – 3 týdny na schválení žádosti, 3 týdny na kontrolu dokumentace a výpočet výše dotace, 3 týdny na vyplacení dotace.
  • Méně papírování – méně povinných dokladů a ověřených kopií.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.