Po poradě s právníky Vám nyní předkládám tento nový VZOR, který můžete posílat PROLUXU do 14ti dnů po podpisu smlouvy i kdykoli později. Jejich smlouvy jsou totiž ABSOLUTNĚ NEPLATNÉ a co je neplatné, to není třeba vypovídat. Tuto DEKLARACI můžete zároveň použít i jako odpověď, když od Vás bude PROLUX požadovat jakékoli peníze. Trvejte na tom, že jejich smlouvu považujete za absolutně neplatnou a pokud mají oni jiný názor, tak jim povězte, že dále už s nimi budete jednat pouze prostřednictvím právníků o.s. Společná obrana.

 

 

 

GŘ Karolína Valentová, společnost PROLUX Consulting Int. s.r.o. se sídlem Praha1. Václavské nám.č.p.819/43, PSČ 110 00

 

 

Deklarace absolutní neplatnosti Smlouvy o propagaci a podpoře prodeje s doplňkovými službami

 

Uzavřené dne:

mezi

Doplnit Vaše ! jméno  příjmení  adresa

a

zplnomocněným zástupcem výše jmenované společnosti
Oznamuji Vám tímto, že namítám neplatnost výše specifikované smlouvy zejména z důvodů uvedených v ustanovení § 49a občanského zákoníku.

 

Důvod neplatnosti:

Zplnomocněný zástupce Vaší splečnosti mi zcela jednoznačně do očí tvrdil, že Vaše společnost je realitní kanceláří. Zjistil jsem ovšem, že realitní kanceláří nejste a vzhledem k tomu, že v žádném případě nemám zájem o pouhou propagaci, ale o kvalitní plnohodnotné služby u realitních kanceláří obvyklé, namítám tímto neplatnost výše specifikované smlouvy z důvodu mého omylu v samotném předmětu smlouvy, který byl pro mé rozhodnutí určující, o kterém jste vy prokazatelně věděli a který jste podle mého hlubokého přesvědčení také úmyslně vyvolali.

Jelikož je mi z veřejně dostupných zdrojů známo, že tuto činnost provádíte hromadně, systémově a již po několik let, jsou právní úkony uzavírání těchto smluv neplatné také pro rozpor s dobrými mravy podle ustanovení § 39 občanského zákoníku, což způsobuje neplatnost smlouvy ex tunc – čili od samého počátku (chcete-li absolutní).

V případě, že v důsledku vašeho postupu v rozporu s právními předpisy dojde ke vzniku škody na mé straně, budu – a to VELMI DŮSLEDNĚ – dovozovat všemi dostupnými (tedy nikoli pouze právními) prostředky, které mi zákon výslovně nezakazuje, vaši osobní odpovědnost, a to (mimo jiné) prostředky práva soukromého i veřejného, a domáhat se do poslední koruny náhrady utrpěné škody.

 

 

 

Dne……………………………………Jméno příjmení podpis………………………………………..

 
 

Zdroj: http://www.stop-prolux.net/news/deklarace-neplatnosti-smlouvy-posilat-kdykoli-po-uzavreni-smlouvy-/

Více zde: http://www.stop-prolux.net

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.