Senátem prošlo zákonné opatření o dani z nabytí nemovitosti.

Ta by měla nahradit od listopadu 2016 daň z převodu nemovitosti. Dále by také mělo rušit povinnost k daňovému přiznání přiložit znalecký posudek. Zamítnuto bylo přeložení povinnosti placení této daně na kupujícího. Smluvní strany si nicméně nově mohou zvolit, že poplatníkem daně bude nabyvatel. Sazba zůstává na 4 %.

Podle čeho se tedy bude určovat cena?

Finanční úřad má nově vyměřit poplatníkovi daň ve výši tří čtvrtin ceny místně obvyklé. Plátce, který s tím nebude spokojen, si může nechat znalecký posudek zpracovat a platit daň na jeho základě, pokud je pro poplatníka výhodnější. Náklady na pořízení posudku by se navíc nově mohly odečítat ze základu daně. Dále se nám zjednoduší administrace a to tím, že se přílohy k daňovému přiznání (např. kupní smlouva) budou moci dodávat ve formě prosté kopie.

Nový občanský zákoník od ledna 2014 výrazně mění samotné pojetí nemovitých věcí. Stavba, až na několik výjimek, pozbývá charakteru samostatné věci a stává se součástí pozemku. Nový občanský zákoník rozšiřuje pojem nemovitých věcí i na věcná práva k nim, rovněž zavádí některé nové či staronové právní instituty. Proto bylo třeba přijmout nějaká opatření a sladit tak legislativu.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.