Energetické průkazy a štítky budov od 1.1.2013

Na základě novely zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií mají všichni vlastníci nemovitostí, kteří se po tomto datu rozhodnou prodat svůj dům (či ucelenou část = byt) nebo pronajmout, povinnost předložit k nemovitosti vypracovaný energetický průkaz od autorizované osoby. Tato povinnost je již při samotné nabídce nemovitosti v reklamních materiálech a sdělovacích prostředcích na samotném vlastníkovi nemovitosti. V případě porušení těchto povinností se vlastník bytové jednotky vystavuje pokutě ve výši do 50 000,- Kč a vlastník budovy do výše až 100 000,- Kč.

Koho se tato povinnost týká?

Každého vlastníka budovy a bytové jednotky při jejím prodeji. Vlastník jednotky či objektu je tak povinný zajistit na vlastní náklady zhotovení energetického průkazu pro předložení již při samotné inzerci a nabídce nemovitosti. Povinnost vyhotovení a doložení energetického průkazu je dále na straně stavebníka nebo společenství vlastníků při prokazování dodržení obecných technických požadavků na výstavbu.

Průkaz energetické náročnosti budovy nesmí být starší 10 let a je povinnost ho přiložit k dokumentaci při:

  • výstavbě nových budov,
  • při prodeji bytu či objektu,
  • při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost,
  • při pronájmu domu či budovy
  • při pronájmu bytu či ucelené části objektu

Obsah průkazu energetické náročnosti budov

Energetický průkaz obsahuje informace o energetické náročnosti budovy vypočtené podle metody stanovené prováděcím právním předpisem. Energetická náročnost budovy se stanovuje výpočtem celkové roční dodané energie v GJ potřebné na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení při jejím standardním užívání. Zároveň od 1. 1. 2013 obsahuje nový vzor energetického průkazu i vyjádření hodnot pro obálku budovy neboli energetický štítek. Klasifikace energetické náročnosti budovy je rozdělena do klasifikačních tříd A až G.

Ohledně dalších informací o energetickém průkazu nás můžete kdykoli kontaktovat

[contact-form-7 id=“8226″ title=“PENB“]

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.