Podle Zákona o dluhopisech č. 190/2004 Sb. je hypotéka úvěrem, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

 

Co vše je potřeba vědět o hypotéce

 1. kdo může získat hypoteční úvěr?
 2. podmínky poskytnutí hypotečního úvěru
 3. objekt úvěru
 4. účel úvěru
 5. zástavní právo
 6. 3 pilíře hypotečního úvěru
 7. výše úvěru
 8. jaké příjmy banka akceptuje pro splácení hypotéky
 9. zákonné podmínky poskytování hypotečních úvěrů

 

Hypoteční minimum

Kdo může získat hypoteční úvěr?

 • osoba starší 18 let;
 • osoba způsobilá k právním úkonům;
 • osoba s trvalým pobytem na území ČR; nebo občan ČR; nebo držitel průkazu o povolení pobytu člena státu evropských společenství (předpoklad změny dle nového devizového zákona, 1. 5. 2009).

Zpravidla vždy jeden ze žadatelů musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem úvěrované nemovitosti nebo členem družstva v případě financování družstevních podílů.

Manželé – vždy žádají o HU společně – samostatně lze žádat pouze pokud mají zúžené SJM (společné jmění manželů – dříve BSM – bezpodílové spoluvlastnictví manželů).

Podmínky poskytnutí hypotečního úvěru

 • Dostačující bonita žadatele – příjmy a výdaje (půjčky, životní minimum…)
 • „Čistý“ Credit Bureau
 • Vhodnost zástavy

Objekt úvěru

 • Rodinný dům
 • Byt v osobním vlastnictví
 • Nebytový prostor
 • Rekreační objekt
 • Bytový dům
 • Administrativní budova, polyfunkční budova
 • Stavební pozemek
 • Bytová jednotka v družstevním vlastnictví

Účel úvěru

 • Koupě nemovitosti do vlastnictví (i spoluvlastnického podílu)
 • Výstavba nemovitosti
 • Rekonstrukce, modernizace nebo oprava nemovitostí
 • Konsolidace (vyrovnání) dříve poskytnutých úvěrů na investice do nemovitosti
 • Zhodnocení pozemku (výstavba inženýrských sítí)
 • Vypořádání spoluvlastnických a dědických nároků z nemovitosti (vč. vypořádání SJM po rozvodu, proplacení odstupného stanoveného v rámci darovací smlouvy k nemovitosti)
 • Splacení (převod) členského podílu na družstevní byt. Refundace – zpětné proplacení klientem již zaplacené investice do nemovitosti (kupní cena, rekonstrukce)

Zástavní právo nemovitost

Nemovitosti, kterými lze úvěr zajistit:

 • Dokončená ( zkolaudovaná ) stavba včetně pozemku
 • Rozestavěná stavba včetně pozemku zapsaná do katastru nemovitostí
 • Byt v osobním vlastnictví včetně podílu na společných částech domu a pozemku
 • Bytový dům
 • Rekreační chata, chalupa
 • Pozemek s vydaným stavebním povolením či územním rozhodnutím

Nemovitosti nepřípustné pro zajištění:

 • Družstevní a státní (obecní) byty v objektech, které nejsou rozděleny podle zákona č.72/1994 Sb. v platném znění
 • Spoluvlastnický podíl na nemovitosti

Tři pilíře hypotečního úvěru

 • Účel hypotéky – na co banka poskytne hypotéku
 • Schopnost klienta splácet hypotéku
 • Zajištění úvěru – vždy vhodnou nemovitostí, která je bez právních vad a technicky způsobilá

Výše úvěru
Banky poskytují hypoteční úvěr až do výše 100 % hodnoty nemovitosti stanovené bankou u těchto typů nemovitostí:

 • nemovitosti sloužící k bydlení vč. příslušenství
 • stavební pozemek
 • bytová jednotka v družstevním vlastnictví
 • nebytová jednotka
 • nemovitosti sloužící k individuální rekreaci

Jaké příjmy banka akceptuje pro splácení?

 • Trvalé a prokazatelné příjmy po celou dobu splácení hypotéky
 • Typy příjmů: zaměstnání, podnikání, pronájmy nemovitostí, zaměstnanci vlastních firem, ostatní
 • Příjmy lze akceptovat s ohledem na věk klienta v době splácení úvěru – obecná hranice 65 let věku – existují výjimky

Zákonné podmínky poskytování hypotečních úvěrů

 • Hypotečním úvěrem je úvěr zajištěn vždy zástavním právem k nemovitosti.
 • Na zastavené nemovitosti nesmí váznout zástavní právo třetí osoby a převod nemovitosti nesmí být omezen (výjimku tvoří zástavní práva stavební spořitelny nebo předchozí družstevní bytová výstavba, za určitých podmínek i jiná banka).
 • Nemovitost se nepovažuje za zatíženou dříve vzniklým zástavním právem, pokud nový hypoteční úvěr klienta bude použit na splacení předchozí hypotéky (konsolidace).
 • Cenu nemovitosti pro účely zajištění stanoví vždy banka jako cenu obvyklou.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.