Realitní rádce poukazuje na změny od 1. 1. 2012 související s prodejem a nákupem nemovitostí

Změny na trhu nemovitostí pro rok 2012

Od 1. ledna 2012 nás čeká mnoho změn. Které změny se budou týkat trhu s nemovitostmi ? A jak zahýbají s poptávkou a nabídkou ?

O dopadu těchto změn můžeme nyní zatím jen spekulovat, co však víme jistě je, jaké tyto změny budou. Není jich mnoho, pojďme si ty nejzásadnější tedy zmínit.

Mnohokrát skloňovaná daň z přidané hodnoty a její zvýšení. Co nám přinese? Hlavně zvýšení snížené sazby 10 % na 14 %, tímto však to nekončí, v roce 2013 má dojít ke sjednocení sazeb daně a to na 17,5 % (toto procento však není ještě definitivní). Bude to mít vliv na rozhýbání trhu s nemovitostmi nebo na další stagnaci a pokles cen nemovitostí? To vše vyjeví následující měsíce. Jisté je však to, že ovlivnění trhu nemovitostí bude spíše nepřímé, než v přímém důsledku zvýšení této daně.

Od 1. 1. 2012 bude také platná novela zákona o dani z nemovitosti, kde hlavním obsahem je zdanění pozemků zpevněných ploch používaných k podnikání. Ty již nebudou podléhat dani ze staveb, ale budou mít zvláštní postavení v zákoně se svými sazbami ( 1 a 5 Kč ). Zpevněné plochy jsou v katastru evidovány jako ostatní plochy nebo zastavěné plochy a nádvoří.

od 1.1.2012 dojde v souvislosti s novelou zákona č. 265/1992 Sb. mimo jiné k následujícím změnám:
Správní poplatek za podání návrhu na vklad stoupne na částku 1 000 Kč z původních 500 Kč ( podrobnosti viz zákon č. 634/2004 Sb., položka 120 ).

K podání návrhu na vklad je určen vzor formuláře. Po dobu roku 2012 lze podávat návrhy na zahájení řízení o povolení vkladu bez použití formuláře.

Stojíme teprve na prahu roku a tak o vývoji můžeme pouze spekulovat. Jisté je, že prodej a nákup nemovitostí neustane – lidé stále řeší bytové potřeby- stěhují se, berou se a rozvádějí, potřebují větší a menší byty, umírají a dědí. Jaká bude v roce 2012 rovnováha mezi nabídkou a poptávkou ? Bude nadále nabídka převažovat a více nemovitostí se prodávat zadlužených ?

Nechme se překvapit.

Pro další informace o vývoji realitního trhu neváhejte kontaktovat makléře Eva Viktorinová nebo Jan Kmenta

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.