Co všechno by měla obsahovat nájemní / kupní smlouva?

Doporučujeme Vám, aby jste se  ohledně sepsání smluv vždy obrátili na odborníka. Každý případ je totiž na tolik specifický, že pouhé kopírování smlouvy z internetu by se nemuselo vůbec vyplatit.

A co by tedy měla obsahovat každá kupní či nájemní smlouva?
Zajisté specifikaci prodávajícího a kupujícího, dále přesnou specifikaci prodávané nemovitosti včetně spoluvlastnických podílů, kupní cenu, termíny, způsob zaplacení a uvolnění kupní ceny prodávajícímu, termín předání nemovitosti a vyrovnání závazků za energie. Deklarace že na nemovitosti neváznou žádné další právní vady. Nemělo by se opomenout ani na okolnosti, kdy mohou smluvní strany odstoupit od smlouvy a smluvní pokuty. Na závěr by mělo být stanoven počet vyhotovení a další náležitosti.

U nájmu je potřeba také stanovit délku pronájmu (pozor jsou velké rozdíly mezi pronájmem na dobu určitou / neurčitou). Kauce a způsoby platby, práva a povinnosti smluvních stran, sankce za porušení smlouvy a soupis vybavení a další ujednání.

V případě potřeby se můžete obrátit na nás. Jan Kmenta nebo Eva Viktorinová jsou Vám vždy k dispozici. Spolupracujeme s prověřenou advokátní kanceláří a můžeme Vám tak zajistit kvalitní služby.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *