poptávka

Daně

 

daně

S nemovitostmi souvisí 5 druhů daně- a to daň z převodu nemovitosti, daň z nemovitosti, daň z příjmu, DPH, darovací daň a daň dědická.

Při prodeji nemovitosti je nejdůležitější daň z převodu nemovitosti. Platí ji prodávající ve výši 4 % z prodejní či odhadní ceny ( na základě znaleckého posudku ) podle toho, která je vyšší. Kupující je však ručitelem. To znamená, že pokud by ani po urgencích prodávající daň nezaplatil, finanční úřad ji bude vymáhat po kupujícím. Daňové přiznání se podává do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k zapsání. Jeho součástí je znalecký posudek a ověřená kopie kupní smlouvy s razítkem z katastru. V placení daně z převodu nemovitosti existují výjimky, které jsou ale natolik specifické, že o nich až jindy.

Daň z nemovitosti je občas zaměňována za daň, o které jsem psala výše. Tato daň však s prodejem nemovitosti tolik nesouvisí. Platí se každý rok za všechny nemovitosti, které jsou ve vlastnictví dané osoby ( chodí platební výměr od finančního úřadu ). Přiznání se podává pouze po nabytí nemovitosti a vypočítává se dle výměry, která se násobí místním koeficientem a koeficientem, který je dán zákonem.

Daň, která však také souvisí s prodejem ( či pronájmem ) nemovitosti, a málo kdo si to uvědomí, je daň z příjmu. Od této daně jsme osvobozeni ve třech možných případech:

  • v prodávané nemovitosti jsme bezprostředně před prodejem bydleli a získané peníze použijeme na „uspokojení své bytové potřeby“, přičemž lhůta pro koupi nové nemovitosti je stanovena do konce roku následujícího po roce, ve kterém byla nemovitost prodána
  • v prodávané nemovitosti jsme bydleli bezprostředně před prodejem déle než dva roky
  • v prodávané nemovitosti jsme sice nebydleli, ale vlastnili jsme ji déle než pět let.

Pokud do těchto případů nespadáte, připravte se na daň ve výši 15 %. Při počítání daně se příjmy z prodeje snižují o výdaje vynaložené v souvislosti s prodejem ( nabývací cena nemovitosti, znalecký posudek, náklady na advokáta, provize realitnímu zprostředkovateli,  zaplacená daň z převodu nemovitosti aj. ).

Pokud je však nemovitost v obchodním majetku, případně získáváme příjmy z pronájmu. Daň z příjmu nás nemine a daňové přiznání je potřeba podat do 31.3.

DPH je v poslední době hodně skloňovaná, dle mého názoru je však kolem ní zbytečný humbuk. Změna DPH a možné zdražení nemovitosti se bude týkat pouze novostaveb, případně nemovitostí, které jsou v obchodním majetku společnosti či fyzické osoby – plátce DPH, pokud chceme nemovitost koupit dříve než po uplynutí tří let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo od data, kdy bylo započato první užívání stavby.

Darovací daň a daň dědickou je jistě vhodné také zmínit, neboť mnoho nemovitostí přejde do vlastnictví darem či dědictvím. Plátcem je ten, kdo dědí, případně přijímá bezúplatně nemovitost. Sazby daně dědické a darovací vycházejí ze stejného principu, pouze s tím rozdílem, že výsledná daň se u daně dědické vynásobí koeficientem 0,5. Dědická daň je tak oproti dani darovací o polovinu menší. Sazba daně se liší dle zařazení do skupiny dle příbuzenského vztahu ( 3 ). U prvních dvou skupin jsou sazby nulové. U III. skupiny ( nepříbuzenské ) se sazby pohybují od 7 % dle základu daně.

Problematika daní darovacích a dědických je dosti specifická, proto se na nás můžete obracet s konkrétními dotazy.

 
 

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

V této chvíli probíhá přestavba webu. Z tohoto důvodu je nyní řada funkcí nedostupných nebo jen v testovacím režimu.Rádi Vás tu opět přivítáme v novém a vylepšeném prostředí od 15.11.2017