Přeskočit na obsah

Daně

S nemovitostmi souvisí 5 druhů daně – a to daň z nabytí nemovitosti, daň z nemovitosti, daň z příjmu, DPH, darovací daň a daň dědická.

 

Při prodeji nemovitosti je nejdůležitější daň z nabytí nemovitosti. Platí ji kupující ve výši 4 % z prodejní či odhadní ceny ( na základě znaleckého posudku ) podle toho, která je vyšší. Daňové přiznání se podává do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k zapsání. Jeho součástí je vyrozumění z katastrálního úřadu a kopie kupní smlouvy. V placení daně z převodu nemovitosti existují výjimky, které jsou ale natolik specifické, že o nich až jindy.

Daň z nemovitosti je občas zaměňována za daň, o které jsem psala výše. Tato daň však s prodejem nemovitosti tolik nesouvisí. Platí se každý rok za všechny nemovitosti, které jsou ve vlastnictví dané osoby (chodí platební výměr od finančního úřadu). Přiznání se podává pouze po nabytí nemovitosti a vypočítává se dle výměry, která se násobí místním koeficientem a koeficientem, který je dán zákonem.

Daň, která však také souvisí s prodejem (či pronájmem) nemovitosti, a málo kdo si to uvědomí, je daň z příjmu. Od této daně jsme osvobozeni ve třech možných případech:

  • v prodávané nemovitosti jsme bezprostředně před prodejem bydleli a získané peníze použijeme na „uspokojení své bytové potřeby“, přičemž lhůta pro koupi nové nemovitosti je stanovena do konce roku následujícího po roce, ve kterém byla nemovitost prodána
  • v prodávané nemovitosti jsme bydleli bezprostředně před prodejem déle než dva roky
  • v prodávané nemovitosti jsme sice nebydleli, ale vlastnili jsme ji déle než pět let.

Pokud do těchto případů nespadáte, připravte se na daň ve výši 15%. Při počítání daně se příjmy z prodeje snižují o výdaje vynaložené v souvislosti s prodejem (nabývací cena nemovitosti, znalecký posudek, náklady na advokáta, provize realitnímu zprostředkovateli, zaplacená daň z převodu nemovitosti aj.).

Pokud je však nemovitost v obchodním majetku, případně získáváme příjmy z pronájmu. Daň z příjmu nás nemine a daňové přiznání je potřeba podat do 31.3.

DPH je v poslední době hodně skloňovaná, dle mého názoru je však kolem ní zbytečný humbuk. Změna DPH a možné zdražení nemovitosti se bude týkat pouze novostaveb, případně nemovitostí, které jsou v obchodním majetku společnosti či fyzické osoby – plátce DPH, pokud chceme nemovitost koupit dříve než po uplynutí tří let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo od data, kdy bylo započato první užívání stavby.

Darovací daň a daň dědickou je jistě vhodné také zmínit, neboť mnoho nemovitostí přejde do vlastnictví darem či dědictvím. Plátcem je ten, kdo dědí, případně přijímá bezúplatně nemovitost. Sazby daně dědické a darovací vycházejí ze stejného principu, pouze s tím rozdílem, že výsledná daň se u daně dědické vynásobí koeficientem 0,5. Dědická daň je tak oproti dani darovací o polovinu menší. Sazba daně se liší dle zařazení do skupiny dle příbuzenského vztahu (3). U prvních dvou skupin jsou sazby nulové. U III. skupiny (nepříbuzenské) se sazby pohybují od 7% dle základu daně.

Problematika daní darovacích a dědických je dosti specifická, proto se na nás můžete obracet s konkrétními dotazy. Eva Viktorinová nebo Jan Kmenta Vám na tyto dotazy rádi odpoví.

[contact-form-7 id=“8222″ title=“Daně“]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto webové stránky jsou momentálně v přestavbě. Řada funkcí je nedostupná nebo jen v testovacím režimu.


Omlouváme se za možné potíže a děkujeme za pochopení