Koupili jste během roku nemovitost?

Pak se na Vás vztahuje povinnost podat do konce ledna následujícího roku daňové přiznání.

Jakou formou se daňové přiznání podává?
Tiskopis včetně všech příloh je k dispozici na finančních úřadech, v elektronické podobě ho najdete také na internetu.

Týká se podání daňového přiznání všech majitelů nemovitostí?
Nikoliv. Jestliže už jsem podal daňové přiznání dříve a nedošlo u nemovitosti ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, například nástavbě dalšího podlaží, bude mi daň vyměřena finančním úřadem ve výši poslední známé daně, případně upravené z důvodu změny sazeb a podobně.

Přiznání k dani z nemovitých věcí musejí podávat i majitelé novostaveb.
Daňové přiznání musí podat též majitelé nemovitých věcí v katastrech, kde v loňském roce proběhla tzv. digitalizace.

Placení daně
Na placení daně ještě máte čas. Pokud daň nepřesáhne 5 000,- Kč, je nutné ji uhradit do konce května. Pokud bude vyšší, můžete peníze poslat ve dvou splátkách. První má splatnosti opět na konci května, druhá na konci listopadu. Nově je možnost platit tuto daň přes SIPO.

Formulář ke stažení zde: http://www.penize.cz/formulare/66952-priznani-k-dani-z-nemovitosti.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.